Ps4 Slim 1T – Region2 – CUH2216

9,800,000 تومان

Ps4 Slim 1T – بهترین قیمت در فروشگاه ربیت گیم ..امروزه PS4 به یکی از مهمترین وسایل سرگرمی در خانه های امروزی بدون شک تبدیل شده است