فروش کابل HDMI سونی

150,000 تومان

کابل HDMI سونی
دستکاه های فاقد پورت HDMI داده دیجیتالی دریافتی را به آنالوگ تبدیل کرده و سپس منتقل می کنند . مشکل اینجاست …