بازی Horizon Zero Dawn (آکبند)

200,000 تومان

جدول مهارت دارای چهار بخش متفاوت است. این بخش ها شامل Traveler ، Forger ، Brave و Prowler می شوند