ثبت شکایات

در صورتی که هر گونه انتقاد یا شکایتی از عملکرد سایت، خدمات یا کارکنان مجموعه رابیت گیم دارید ، لطفا از فرم روبرو استفاده کنید.
کارشناسان ما در اسرع وقت به شکایت شما رسیدگی خواهند کرد.